INFOLINKA210 012 715

Brand řešení

Reklamní platforma Etarget, určená na nákup internetové reklamy, je budovaná a optimalizovaná na efektivní dosahování cílů při budování značky a povědomí o jejích atributech. Hlavní výhody platformy jsou:
  • Automatizovaný nákup reklamního prostoru na všech významných web stránkách
  • Cílení na cílové skupiny, využívající data o uživatelích internetu, jejich chování na internetu jako i využití statistických dat z „reálného světa“ a jejich využití v online prostředí
  • Řízení frekvence zásahu pro optimální oslovení za účelem dosahování dopředu stanovených cílů
  • Sofistikovaný výběr použité mediální plochy, s ohledem na viditelnost reklamy, schopnosti zaujmout návštěvníka a kontextu, ve kterém se reklama zobrazuje
  • Měření dosažených výsledků z pohledu šíře zasaženého publika a úspěšnost kampaně, vyjádřená v procentuálním navýšení znalosti značky nebo jejích jednotlivých atributů

 

Jaké reklamní cíle dosáhnete

Základem kampaně, určené na budování značky, je odevzdat reklamní poselství, obsažené v reklamním banneru. Cílem takové kampaně není zvýšit návštěvnost stránky inzerenta (klik), ale ovlivnit zákazníka zobrazením banneru. Nejčastější cíle kampaní:
  • Zvýšení rozeznatelnosti značky produktu
  • Rozeznání ceny produktu
  • Rozeznání klíčového benefitu produktu
  • Zvýšení nákupní preference
 

Jaké nástroje použít

Klíčem úspěchu kampaně je správně naplánovat kampaň a stanovení realistických očekávání ke stanovenému rozpočtu. Každá kampaň je jiná, ve všeobecnosti však platí, že by měla obsahovat nasazení na(i) vybraných preferovaných webstránkách, (ii) zacílená na vhodné publikum, s využitím cookies, (iii) zacílená regionálně na lokality, vyhovující charakteru produktu a (iv) retargeting na malou část zasaženého publika, která navštívila web inzerenta. Přesný návrh kampaně vám vypracují naši specialisté.

Jak vyhodnotit reklamní kampaň

Kampaně, orientované na zvýšení povědomí o značce nebo orientované na celkové zvýšení obratu (nejen online) je možné měřit jen formou poptávky. Naše unikátní metoda vám dokáže přinést přesné informace o dopadu vaší kampaně, realizované prostřednictvím Etargetu i v případě, že se ve stejném čase realizují i jiné offline nebo online kampaně.

Případová studie

Případová studie online reklamní kampaně pro značku Hyundai

Stáhnout případovou studii


Jste připraveni na svou reklamu ?

Kontaktujte naše obchodní oddělení

Tel: +420 246 019 741

Máte ještě otázky? Volejte na číslo +420 246 019 741
  


Kontakt

ETARGET CZ, s.r.o. Vocelova 5 120 00 Praha 2 IČO: 284 66 977 DIČ: CZ28466977

obchod@etarget.cz

+420 210 012 715