BRAND IMPACT KAMPAŇ

 

 

Odměříme, jak reklama zvýšila povědomí o vaší značce (Brand lift).

Klíčem k úspěchu kampaně je správné naplánování a nastavení realistických očekávání vzhledem ke stanovenému rozpočtu. Dokážeme zvýšit povědomí o vaší značce o 7-12%.

Kampaň by měla obsahovat:

  • nasazení na vybraných preferovaných webstránkách,
  • cílení na vhodné publikum,
  • geocílení na lokality vyhovující charakteru produktu,
  • retargeting na malou část zasaženého publika, které navštívilo web inzerenta.

    brand_impact

Přesný návrh kampaně vám vypracují naši specialisti.

Kampaně, orientované na zvýšení povědomí o značce nebo orientované na celkové zvýšení obratu (nejen online) je možné měřit jen formou poptávky.

Naše unikátní metoda vám dokáže přinést přesné informace o dopadu vaší kampaně, realizované prostřednictvím Etargetu. A to i v případě, že v jednom čase realizujete i jiné offline nebo online kampaně.

Měření děláme pro kampaně s minimálním rozpočtem 85 000 Kč bez DPH.

Případová studie online reklamní kampaně pro značku Hyundai - stáhnout zde.

 

 


Kontakt

ETARGET SE Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2

obchod@etarget.cz

+420 222 352 303